วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560   
  Search  
 
  Login  
หน้าหลัก  

...เรียนสมาชิกสหกรณ์ฯ สหกรณ์ได้ดำเนินการทำเว็ปไซต์ใหม่ชื่อ www.paosavingcoop.com (ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองระบบ)เว็ปเก่าจะใช้ได้จนถึง 31 ธ.ค.2559...

 

  สหกรณ์ออมทรัพย์            ข้าราชการองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัด จำกัด   

วังสวนสุนันทา  เขตดุสิต    แขวงดุสิต กทม.10300 

 

 

 

     

 

 

 

 

     มุมสหกรณ์                

คณะกรรมการดำเนินการ
คณะอนุกรรมการวิชาการฯ
คณะอนุกรรมการเงินกู้
คณะอนุกรรมการการเงินฯ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการฯ

 


 

เกร็ดความรู้ร่วมลดโลกร้อน       

 

 

        10 วิธีชวนลูกลดโลกร้อน

เพราะสิ่งแวดล้อมแย่ลงทุกวัน ไม่ใช้แค่ผู้ใหญ่อย่างเราที่ต้องช่วยกันดูแล แต่ควรบอกให้ลูกเข้าใจ และช่วยกันลดโลกร้อนด้วย เด็กวัยอนุบาลเข้าเริ่มเห็นโลกกว้างและเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตัวมากขึ้นแล้ว จึงไม่ยากหากเราจะเริ่มปลูกฝังให้เป็นนิสัย

 

 

 

 

  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ออมทรัพย์พิเศษ    3.25

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (% ต่อปี)     

เงินกู้ฉุกเฉิน

       6.75

เงินกู้สามัญ        6.75
เงินกู้พิเศษ  
 - กู้พิเศษเพื่อการเคหะฯ  สูงสุด 5.50
     โปรโมชั่นเพื่อการเคหะสงเคราะห์
1-6 ด. 0
7-12 ด. 3.75
ปีที่ 2 4.25
ปีที่ 3 5
ปีที่ 4 เป็นต้นไป 5.50

- กู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า

5.50

- กู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์

5.50

- กู้พิเศษเพื่อการศึกษา

5.50

 

 


 

 

กิจกรรม Minimize
    Print      
ข่าวประชาสัมพันธ์ Minimize
เรื่อง รายชื่อและเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ชุดที่ 28 ประจำปี 2560 - Wednesday, December 21, 2016
ที่ สอ.อบจ.ว.32/2559 - Tuesday, September 13, 2016
เรื่อง หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ - Wednesday, August 03, 2016
ว.21/2559 เรื่อง โครงการสัมมนาเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ปีที่ 4 ประจำปี 2559 - Thursday, July 14, 2016
ที่ สอ.อบจ.ว20/2559 เรื่อง การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 - Thursday, July 07, 2016
    Print      
ข่าวเงินกู้ Minimize
หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญ - Thursday, March 08, 2012
สหกรณ์เพิ่มวัตถุประสงค์เงินกู้พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ - Wednesday, February 01, 2012

   สมาชิกมีสิทธิ์ กู้พิเศษ มากขึ้น  สอบถามรายละเอียด งานเงินกู้พิเศษ โทร.0-2669-7363-5 ต่อ 103 หรือ ดาวโหลดแบบคำขอกู้เงินกู้พิเศษ

                 เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อที่ดินเปล่า

                   เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อรถยนต์

                    เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา

 


 

 

 
ระเบียบ ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก ข้อมูล ณ วันที่ - Tuesday, January 31, 2012

สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ประเภทเงินกู้สามัญ ต้องทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมงานเงินกู้สามัญ โทร. 02669-7363-5 ต่อ 108-109  สามารถ download แบบฟอร์มคำขอเอาประกันได้ที่เมนู downlod หน้า 1  และ หน้า 2 !! คลิก  ตัวอย่าง การเขียนคำขอเอาประกัน

 

ตารางคำนวนเบี้ยประกันตารางคำนวณเบี้ยประกัน

 หมายเหตุ   คุ้มครองเฉพาะกรณีผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ไม่คุ้มครองกรณีผู้กู้เสียชีวิต

 

 

 


 
    Print      
ข่าวสวัสดิการ
        
บัญชีสหกรณ์

บัญชีธนาคาร-โอนเงินชำระหนี้

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
 

071-1-20949-4

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกสะพานกรุงธน
 

037-1-13246-0

บัญชีธนาคาร-โอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

สาขาสี่แยกวิสุทธิกษัตริย์
 

071-0-02934-8

             บัญชีที่ยกเลิกทำธุรกรรมกับ สอ.อบจ.
             (มติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 การประชุมครั้งที่ 8/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552)

             1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทประจำ 3 เดือน เลขที่ 037-2-02331-2
             2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเภทประจำ 3 เดือน เลขที่ 111-2-28566-1
             3. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) 
               -ประเภท ออมทรัพย์     เลขที่ 033-2-06161-9
               -ประเภท กระแสรายวัน  เลขที่ 033-1-00226-6

        
ข่าวในพระราชสำนัก

        
ข่าวสารเศรษฐกิจ Minimize
        
สถานการณ์ประจำวัน Minimize


    Print      
กระทรวง/ทบวง/กรม Maximize
        
กระทู้คำถาม Minimize
        
DotNetNuke® is copyright 2002-2017 by DotNetNuke Corporation
Downloaded from DNNSkins.com